Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Pakiet Bezpieczne Życie 
W pakiecie ubezpieczenia na życie które mamy w naszej ofercie znajdują się niżej opisane sytuacje:
Śmierć ubezpieczonego - Wypłata dla najbliższych w przypadku śmierci następstwie - wypadku komunikacyjnego, wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.
                                    Wypłata dla najbliższych w razie śmierci.
Wypadek Ubezpieczonego - Świadczenie za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, pokrycie kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w następstwie wypadku.
Poważne zachorowanie Ubezpieczeniowego - Wypłata w razie poważnego zachorowania, leczenia operacyjnego, w razie wystąpienia powikłań pooperacyjnych, w razie leczenia specjalistycznego.
Leczenie szpitalne ubezpieczonego - Świadczenie za dzień pobytu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby.
Całodobowa pomoc - Świadczenia opiekuńcze dla ubezpieczonego i jego rodziny.
Zdarzenie dotyczące Rodziców - Wypłata w razie śmierci Rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka/partnera.
Zdarzenia dotyczące Dzieci Ubezpieczonego - wypłata przy urodzeniu dziecka, osierocenia, renta w razie osierocenia przez ubezpieczonego, wypłata w razie śmierci dziecka lub urodzenia się martwego dziecka, w razie wystąpienia poważnego zachorowania, świadczenie dzienne w razie leczenia dziecka w szpitalu, pokrycie kosztów leczenia w razie leczenia szpitalnego w RP w następstwie Wypadku Dziecka Ubezpieczonego. Świadczenie za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu Dziecka w wyniku wypadku.
Zdarzenia dotyczące współmałżonka/partnera - Wypłata w razie śmierci. W następstwie wypadku. Poważnego zachorowania.
Pokrycie kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w następstwie wypadku. 

Wysokie sumy ubezpieczeń na wypadek śmierci.

Składki płacone bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej poprzez indywidualne konto przypisane do polisy klienta.
Bezpośrednia opieka przedstawiciela towarzystwa.
Duży wybór pakietów ubezpieczeniowych do wyboru.
Gwarancja wypłaty świadczenia zapisana w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Copyright ©2018 Allianz - Punkt Obsługi Sprzedaży, All Rights Reserved.